Παρακαλώ περιμένετε...

Μέθοδος Mckenzie

Μέθοδος Mckenzie

Σημαντική θεραπευτική τεχνική, η οποία στο κέντρο φυσικοθεραπείας Physio-Activity βρίσκει ευρεία χρήση και εξαλείφει πόνους Σπονδυλικής Στήλης και βελτιώνει το εύρος κίνησης μέσω της ανακούφισης που τυγχάνει ο ασθενής.

Η μέθοδος αυτή συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και αντιμετώπισης της μυοσκελετικής παθολογίας. Είναι βασισμένη στη λήψη ενός αναλυτικού ιστορικού καθώς και σε μια σειρά κινητικών διαδικασιών οι οποίες οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των προβλημάτων σε τρία βασικά σύνδρομα. Εν συνεχεία εφαρμόζονται μηχανικές διαδικασίες ανάλογα με το σύνδρομο και τη συμπεριφορά των συμπτωμάτων, οι οποίες οδηγούν στην αποκατάσταση.

Η μέθοδος Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή του ασθενούς, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάσταση και τον περιορισμό των συνήθων υποτροπών.