Παρακαλώ περιμένετε...

Κinesiotape-Taping

Κinesiotape-Taping

Προσφέρουν εξωτερική υποστήριξη στους μύες, στους συνδέσμους και στους τένοντες, δίνοντάς την δυνατότητα να παραμενεις ενεργός ενόσω γίνεται η αποκατάσταση του τραυματισμού,κύριο μέλημα του Φυσικοθεραπευτηρίου Physio-Activity η ενεργή συμμετοχή του ασθενή.

Η ελαστική ταινία περίδεσης τύπου Kinesiotape μπορεί να τεντωθεί περίπου στο 30%-40% του αρχικού της μήκους. βελτιώνοντας το εύρος κίνησης,τον πόνο και την ιδιοδεκτικότητα μέσω της της ανύψωσης του δέρματος και την αύξηση του κενού κάτω από το αυτό, βελτιώνοντας έτσι ταυτόχρονα την αιματική ροή και κυκλοφορία του λεμφικού υγρού,ασκώντας δερματικό ερέθισμα μέσω των υποδοχέων του πόνου.

Υπάρχει σε πολλά χρώματα και εφαρμόζεται σε όλες τις αρθρώσεις.