Αθλητικές Κακώσεις

Αθλητικές Κακώσεις

Διαστρέμματα, Μηνίσκοι, Χιαστοί, Θλάσεις, Σύνδρομα Υπέρχρησης με την πολύχρονη εμπειρία του Επιστημονικού Κέντρου Φυσικοθεραπείας Physio Activity σε αθλητικές συμμετοχές.

 

  • Σύνδρομα Υπέρχρησης
  • Κακώσεις μηνίσκων, χιαστών, πλαγίων συνδέσμων
  • Μυϊκές θλάσεις
  • Τραυματικά κατάγματα αλλά και κατάγματα κοπώσεως
  • Τενοντοπάθειες
  • Διαστρέμματα και εξαρθρήματα
  • Ρήξεις τενόντων