Muscle Energy Techniques

Muscle Energy Techniques

Αποτελούν μια παραλλαγή των τεχνικών PNF που εφαρμόζονται στο κέντρο φυσικοθεραπευτικής και κινησιοθεραπευτικής αποκατάστασης Physio-Activity,τοποθετώντας το σώμα του ασθενή σε κατάλληλες θέσεις και αξιοποιώντας την μυϊκή του δύναμη αποκαθιστούμε την λειτουργικότητα στις δύσκαμπτες και μπλοκαρισμένες αρθρώσεις,καταβάλλοντας από ελάχιστη εώς μέγιστη μυική συστολή.

Βασίζονται στους ίδιους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς του μυοτατικού αντανακλαστικού.Περιέχουν εκούσια συστολή ενός μυός προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ενάντια σε εφαρμοζόμενη αντίθετη δύναμη απο τον φυσιοθεραπευτή.Ο ασθενής ελέγχει την ένταση των μυικών συστολών,ενώ ο φυσιοθεραπευτής ελέγχει την ακρίβεια και εντοπισμό της διαδικασίας