Αξιολόγηση & Πρόληψη Τραυματισμών για Αθλητές

Αξιολόγηση & Πρόληψη Τραυματισμών για Αθλητές

Η αθλητική αντίληψη και κουλτούρα εξελίσσεται διαρκώς. Παλιότερα υπήρχε μια επικρατούσα αντίληψη πως έπρεπε πρώτα να υπάρξει ένας τραυματισμός και μετά να υπάρξει κινητοποίηση για θεραπεία και αποκατάσταση του αθλητή. Η σύγχρονη φυσικοθεραπεία όμως επιβάλλει μια πιο προληπτική προσέγγιση. Ικανή να αποτρέψει σοβαρούς και χρονοβόρους τραυματισμούς διατηρώντας ταυτόχρονα τον αθλητή ενεργό κατά την διάρκεια της αποκατάστασης ακόμα και όταν συμβαίνει κάποιος τραυματισμός.

Η υπηρεσία Αξιολόγησης  & Πρόληψης απευθύνεται σε :

 • Αθλητικούς συλλόγους
 • Ακαδημίες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων
 • Αθλητικές ενώσεις και σωματεία
 • Επαγγελματίες αθλητές
 • Ερασιτέχνες αθλητές υψηλών επιδόσεων

 

Δημιουργούμε την Ατομική Καρτέλα Αθλητή   υπολογίζοντας το προφίλ κινδύνου ανάλογα με το άθλημα, την ένταση της προπόνησης και το ιστορικό τραυματισμών και προχωρούμε στην Αξιολόγηση μέσω μιας σειράς εξετάσεων.

Υπηρεσίες Αξιολόγησης::

 • Αξιολόγηση της αρθρικής κινητικότητας άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού
 • Έλεγχος ευλυγισίας σώματος
 • Αξιολόγηση της στάσης του σώματος
 • Κινητική ανάλυση (με στατικό και δυναμικό ψηφιακό πελματογράφημα*-link στην υπηρεσία πελματογράφου-)
 • Μέτρηση ισορροπίας μέσω διαδραστικής πλατφόρμας

 

Με την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης γίνετε αποτύπωση των αποτελεσμάτων και γραπτή ενημέρωση του προπονητή – αθλητή για την απαιτούμενη Πρόληψη:

 • Καταγραφή των προβληματικών σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
 • Πρόταση κατασκευής προσωπικών ορθοπεδικών πελμάτων όπου χρήζει ανάγκης
 • Ειδικό ασκησιολόγιο προσαρμοσμένο στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης του αθλητού
 • Οδηγίες και κατευθύνσεις για το τι πρέπει να αποφευχθεί κατά την ατομική προπόνηση
 • Πρόταση επανελέγχου και αξιολόγησης πορείας του αθλητού

 

Τόσο οι σύλλογοι όσο και οι αθλητές μέσω της υπηρεσίας  Αξιολόγησης & Πρόληψης  Τραυματισμών αποκτούν συνδυαστικά οφέλη:

 • Πρόληψη και αποφυγή τραυματισμών
 • Οι λιγότεροι τραυματισμοί οδηγούν σε μια ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης και του κλίματος ασφάλειας ανάμεσα στον σύλλογο και τον αθλητή του
 • Διάγνωση των μελλοντικών προβλημάτων πριν εκδηλωθούν
 • Αύξηση της ατομικής επίδοσης του αθλητού
 • Αυξάνεται συλλογικά η απόδοση  της ομάδας
 • Ο αθλητής μαθαίνει και αντιλαμβάνεται το σημαντικό ρόλο της προστασίας του ίδιου του σώματος του