Βελονισμός

Βελονισμός

Αντιμετώπιση Επώδυνων Καταστάσεων Με Βελονισμό
Στο κέντρο µας εφαρµόζονται: Σωματοβελονισμός, Ωτοβελονισμός, Ηλεκτροβελονισμός, Μέθοδος Ξηράς Βελόνας.

Ο βελονισµός είναι µια θεραπευτική µέθοδος, αναγνωρισµένη από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, µε άριστα θεραπευτικά αποτελέσµατα σε πλήθος ενδείξεων. Αποτελεί µια µέθοδο µηχανικής διέγερσης συγκεκριµένων σηµείων στο σώµα, που ονοµάζονται σηµεία βελονισµού, µέσω της εισαγωγής ειδικής βελόνας στο δέρµα. Η εφαρµογή του βελονισµού είναι µοναδική στο να ενεργοποιεί λειτουργικά συστήµατα του εγκεφάλου, όπως είναι το σύστηµα αναλγησίας, το σύστηµα διαχείρισης του stress, το ανοσιακό και ενδοκρινές σύστηµα.

Με τον βελονισµό αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά προβλήµατα και παθήσεις που χαρακτηρίζονται από οξύ ή χρόνιο πόνο, µε διάχυτη ή εντοπισµένη κατανοµή, και οφείλονται είτε σε εκφύλιση, υπέρχρηση και καταπόνηση, είτε σε τραυµατισµό ή άλλη αιτία (π.χ. άγχος). Ενδεικτικές παθήσεις που αντιµετωπίζονται µε τον βελονισµό είναι:

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης
• Αυχενικό σύνδροµο
Οσφυαλγία
• Οσφυοϊσχιαλγία
• Ριζιτικοί πόνοι ράχης
• Περιαρθρίτιδα ώµου
• Επικονδυλίτιδα
• Οστεοαρθρίτιδα
• Αχιλλωδυνία
• Κεφαλαλγία
• Ηµικρανία
• Ίλιγγος
• Νευραλγία τριδύµου
• Πάρεση προσωπικού