Κινησιοθεραπεία

Κινησιοθεραπεία

Ο φυσικοθεραπευτής ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ MSc ασχολείτε προσωπικά με το κομμάτι της κινησιοθεραπείας,καθότι είναι το πιο σημαντικό και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο στην αποκατάσταση,μειώνοντας τους χρόνους αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Η κινησιοθεραπεία εόναι μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική παρέμβαση η οποία απαραίτητα πρέπει να είναι ενσωματωμένη και βασική θεραπευτική μορφή φυσικοθεραπείας σωματικών προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων και τραυματισμών.