Τεχνικές Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης- P.N.F

Τεχνικές Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης- P.N.F

Χρησιμοποιείται στο κέντρο χειροθεραπευτικής αποκατάστασης Physio-activity,έχοντας το πλεονέκτημα να προκαλέσει αντανάκλαση ενέργειας από ισχυρότερες μυϊκές ομάδες σε ασθενέστερες.

Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει αισθητήρες που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με πληροφορίες για τη θέση και την κίνηση του σώματος. Η μέθοδος αυτή κάνει χρήση αυτών των αισθητήρων ώστε να διευκολύνει τη φυσιολογική κίνηση. Ως θεραπευτικό μέσον δε χρησιμοποιεί μηχανήματα αλλά την ίδια την κίνηση. Στοχεύει στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων ολόκληρου του σώματος.

Οι λαβές που χρησιμοποιούνται ερεθίζουν τους δερματικούς υποδοχείς και παρέχουν πληροφορίες στον ασθενή για τη σωστή κατεύθυνση της κίνησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος που δημιουργεί και οργανώνει κινητικά πρότυπα αναγνωρίζει κινήσεις και όχι μύες.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιμέρους κινήσεις μας προέρχονται από συνδυασμούς συνεργών μυών που συνθέτουν τα διαγώνια σχήματα διευκόλυνσης της PNF, συνδυάζοντας την κίνηση στα τρία επίπεδα.