Παρακαλώ περιμένετε...

Τεχνική Bobath ή “NDT” (Neurodevelopmental Treatment)

Τεχνική Bobath ή “NDT” (Neurodevelopmental Treatment)

Η ομάδα του Physio-Activity επανεκπαιδεύει την κίνηση σε νευρολογικούς ασθενείς μέσω δραστηριοτήτων υπό την πλήρη καθοδήγηση και επίβλεψη του άρτια καταρτισμένου θεραπευτή.

Εφαρμόζεται σε νευρολογικούς κατα κύριο λόγο ασθενείς με παρέσεις και παραλύσεις.

Ο στόχος της τεχνικής Bobath είναι η επανεκπαίδευση της κίνησης μέσω δραστηριοτήτων υπό την πλήρη καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή για την ολοκλήρωση τους έτσι ώστε να ανακτηθεί η χαμένη ή η περιορισμένη κινητικότητα του ασθενούς, μέσω της ελάττωσης των ανεπιθύμητων κινήσεων,δίνοντας ερεθίσματα για την επιτυχή κινητική αντίδραση.