Τι είναι η φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

φυσικοθεραπεία

Κατανόηση της φυσικοθεραπείας

Η φυσικοθεραπεία είναι η ιατρική επιστήμη που επικεντρώνεται στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση της οποιασδήποτε μορφής πόνου και της δυσκολίας της κίνησης μας. Αυτό το άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της φυσικοθεραπείας και έχει ως στόχο να διαφωτίσει τους αναγνώστες σχετικά με τη σημασία της στην προώθηση της υγείας και της ευημερίας.

Αυτός ο μοναδικός ιατρικός κλάδος δίνει έμφαση στην ικανότητα του σώματος να κινείται και να λειτουργεί σωστά, δίνοντας στους ασθενείς τη δυνατότητα να ανακτήσουν ή να βελτιώσουν τις σωματικές και τις λειτουργικές  τους ικανότητες.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών όπως άσκηση, μάλαξη, θερμοθεραπεία ή κρυοθεραπεία, διάφορα άλλα φυσικά μέσα για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους. Εργάζονται με άτομα όλων των ηλικιών και υποβάθρων, από εκείνους που αναρρώνουν από τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις έως αθλητές που προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Μέσω εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, βοηθούν στην ανακούφιση από τον πόνο, στην προώθηση της επούλωσης και στην αποκατάσταση της λειτουργίας και της κίνησης.

Απώτερος στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η προώθηση της συνολικής ευεξίας και της ελευθερίας της κίνησης, προσφέροντας στους ασθενείς την ευκαιρία να ζήσουν μια σωματικά  ποιοτικά ενεργή και ανεξάρτητη ζωή. Πρόκειται για μια ασθενοκεντρική προσέγγιση που σέβεται τις ατομικές ανάγκες και στόχους, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ενεργού συμμετοχής στη θεραπεία και την αποκατάσταση του ατόμου.

Ιστορία της φυσικοθεραπείας

Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η πρακτική της φυσικοθεραπείας με την πάροδο του χρόνου;

Η φυσικοθεραπεία, αρχικά γνωστή ως φυσιοθεραπεία, έχει τις ρίζες της στο 460 π.Χ., όταν γιατροί όπως ο Ιπποκράτης και αργότερα ο Γαληνός ασκούσαν στοιχεία φυσικοθεραπείας. Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν μασάζ, τεχνικές χειροθεραπείας και υδροθεραπεία.

Ωστόσο, το επάγγελμα άρχισε πραγματικά να διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως απάντηση στην ανάγκη θεραπείας στρατιωτών με εξουθενωτικά τραύματα και ασθένειες. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικοθεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1921. Αρχικά, αυτή ήταν μια οργάνωση γυναικών που είχαν εκπαιδευτεί στη φυσική αναδόμηση.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο τομέας της φυσικοθεραπείας έχει εξελιχθεί και έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του. Οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία, η επιστημονική έρευνα και η καλύτερη κατανόηση της μηχανικής του ανθρώπινου σώματος διαμόρφωσαν το επάγγελμα σε αυτό που είναι σήμερα.

Η φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει πλέον ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αθλητιατρικής, της γηριατρικής, της παιδιατρικής, της ορθοπεδικής, της νευρολογίας και της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής αποκατάστασης. Παρά την εξέλιξη του τομέα, ο πρωταρχικός στόχος της φυσικοθεραπείας παραμένει ο ίδιος – η προαγωγή της βέλτιστης υγείας και της λειτουργικής ανεξαρτησίας μέσω της εφαρμογής επιστημονικών αρχών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διόρθωση ή την ανακούφιση από οξείες, υποξείες ή παρατεταμένες χρόνιες κινητικές δυσλειτουργίες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φυσιοθεραπείας και φυσικοθεραπείας;

Η φυσιοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία είναι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στον τομέα της υγείας, προκαλώντας συχνά απορία σχετικά με τη διαφορά τους. Και οι δύο τομείς χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των ασθενών με την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, τη μείωση του πόνου και την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας.

Ενώ έχουν κοινό σκοπό και πρακτική, η ορολογία μπορεί να υποδηλώνει μικρές διαφορές στην προσέγγιση ή την εξειδίκευση.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η διάκριση προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από διαφοροποιήσεις στην ορολογία και όχι από διαφορές στην πρακτική ή τη μεθοδολογία. Οι όροι “φυσιοθεραπεία” και “φυσικοθεραπεία” χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αντανακλώντας τον κοινό στόχο στο να βοηθούν τα άτομα να επιτύχουν τη βέλτιστη κινητικότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ανεξάρτητα από την ορολογία, ο βασικός σκοπός και των δύο κλάδων είναι η ενδυνάμωση των ασθενών μέσω θεραπευτικών παρεμβάσεων και πρωτοκόλλων. Οι επαγγελματίες και στους δύο τομείς είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες για την παροχή γενικευμένης ή εξατομικευμένης φροντίδας ανάλογα τις ανάγκες του ασθενούς που ανταποκρίνεται .

Οι λεπτές διαφορές που επισημαίνουν ορισμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της φυσιοθεραπείας, όπως ότι η φυσιοθεραπεία είναι περισσότερο πρακτική και η φυσικοθεραπεία περισσότερο βασισμένη στην άσκηση, δεν είναι καθολικά αναγνωρισμένες διακρίσεις. Αντίθετα, και οι δύο πρακτικές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της χειροθεραπείας, των προγραμμάτων άσκησης και της χρήσης βοηθητικών ηλεκτροθεραπευτικών συσκευών για τη διευκόλυνση της ανάρρωσης και την πρόληψη περαιτέρω τραυματισμών.

Στην ουσία, η διαφορά μεταξύ φυσικοθεραπείας και φυσιοθεραπείας είναι ονομαστική και αυτό που προέχει είναι η δέσμευση των φυσιοθεραπευτών και στους δύο τομείς να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια και αποτελεσματικότητα με κοινό σκοπό την σωματική,κοινωνική και ψυχική υγεία.

Τι είναι η φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή

Ο φυσικοθεραπευτής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία και την ευημερία των ασθενών, εστιάζοντας κυρίως στη βελτίωση της κινητικότητας, την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη ή τον περιορισμό των μόνιμων σωματικών αναπηριών. Χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες τεχνικές αξιολόγησης για να διαγνώσουν την κατάσταση του ασθενούς και να δημιουργήσουν εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας.

Ο ρόλος τους επεκτείνεται πέρα από την άμεση φροντίδα και περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη φύση του τραυματισμού ή της πάθησης, δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάρρωσή τους. Διδάσκουν ασκήσεις και στρατηγικές τεχνικές  που βοηθούν τους ασθενείς να διατηρήσουν την υγεία τους και να προλάβουν μελλοντικούς τραυματισμούς.

Επίσης συνεργάζονται στενά με άλλους επαγγελματίες υγείας για να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ασθενείς τους.

Ο ρόλος τους, επομένως, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά και η προαγωγή της συνολικής υγείας και της ποιότητας ζωής.

Διαφορετικές τεχνικές στη φυσικοθεραπεία

Ενώ υπάρχουν πολυάριθμες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της φυσικοθεραπείας, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι τεχνικές αυτές διαφέρουν σημαντικά, κάθε μία από τις οποίες είναι προσαρμοσμένη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και καταστάσεων των ασθενών. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές είναι οι εξής :

– Χειροθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει τον χειρισμό του σώματος του ασθενούς.

Θεραπευτική άσκηση, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων σωματικών κινήσεων με στόχο τη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας.

– Θερμική θεραπεία ή κρύοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία για την προώθηση της επούλωσης και την ανακούφιση από τον πόνο.

Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη φυσικοθεραπεία:

– Ηλεκτρική διέγερση, μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ρεύματα για την ενεργοποίηση νεύρων και μυών, διευκολύνοντας την αποκατάσταση και τη λειτουργία.

– Η θεραπεία με υπερήχους, η οποία χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για τη θεραπεία βαθιών ιστών, προάγοντας την επούλωση και μειώνοντας τη φλεγμονή.

– Έλξη, που χρησιμοποιείται κυρίως για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, όπου εφαρμόζεται μια συνεχής ή διαλείπουσα δύναμη σε ξεχωριστές οστικές δομές, ανακουφίζοντας τον πόνο και βελτιώνοντας την κινητικότητα.

Τέλος, έχουμε την υδροθεραπεία, όπου οι θεραπευτικές ασκήσεις εκτελούνται μέσα στο νερό, αξιοποιώντας την άνωση και την αντίσταση του νερού για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση.

Αυτές οι τεχνικές, μεταξύ άλλων, επιλέγονται και εφαρμόζονται από τους φυσικοθεραπευτές με βάση μια ενδελεχή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, των θεραπευτικών του στόχων και των πιθανών οφελών και κινδύνων που σχετίζονται με κάθε μέθοδο.

Οφέλη της φυσικοθεραπείας

H φυσικοθεραπεία παρέχει πολυάριθμα οφέλη, από τη διαχείριση του πόνου έως τη βελτίωση της κινητικότητας και της ισορροπίας. Είναι ένας μη επεμβατικός κλάδος που βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δυνατή κίνηση του σώματος και τη σωματική λειτουργία. Μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, όταν η κίνηση και η λειτουργία απειλούνται από τη γήρανση-εκφυλισμό, τον τραυματισμό, τις ασθένειες, τις διαταραχές, τις παθήσεις ή τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα οφέλη της φυσικοθεραπείας περιλαμβάνουν τη μείωση του πόνου στους μαλακούς ιστούς (μύες, τένοντες και σύνδεσμοι), την αύξηση της ευελιξίας και της δύναμης και τη βελτίωση της ισορροπίας και του νευρομυικού συντονισμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών τραυματισμών και πτώσεων, μια σημαντική ανησυχία για τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, η φυσικοθεραπεία βελτιώνει την κινητικότητα και το βάδισμα, βοηθά στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, παράλυση και πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις και μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων όπως καρδιακές παθήσεις, αρθρίτιδα και  άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την υγεία σας χωρίς την ανάγκη φαρμάκων ή δυνητικά επικίνδυνων χειρουργικών επεμβάσεων. Προωθεί την ανεξαρτησία και μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την κατάσταση του σώματός σας και να διαχειριστείτε την υγεία σας μακροπρόθεσμα. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που εφαρμόζεται στο κέντρο Physio-Activity μπορεί να είναι ένας ευεργετικός τρόπος για να ξεκινήσετε και να διατηρήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τι είναι η φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

Πότε να αναζητήσετε φυσικοθεραπεία

Ο κατάλληλος χρόνος για την αναζήτηση φυσικοθεραπείας συχνά υπαγορεύεται από διάφορους παράγοντες, όπως η σοβαρότητα και ο τύπος του τραυματισμού, οι χρόνιες παθήσεις και η συνολική φυσική υγεία του ατόμου  ή ακόμη και από την σύσταση ενός ειδικού ιατρού.

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να είναι ευεργετική σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάρρωσης, από την αρχική διάγνωση του τραυματισμού έως τα τελευταία βήματα ενός προγράμματος αποκατάστασης. Είναι ζωτικής σημασίας να ζητήσετε τη συμβουλή ενός φυσικοθεραπευτή του κέντρου φυσικοθεραπείας  Physio-Activity όταν αντιμετωπίζετε πόνο που παρεμποδίζει τις καθημερινές σας δραστηριότητες ή όταν ένας τραυματισμός δεν φαίνεται να επουλώνεται από μόνος του.

Για άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως η αρθρίτιδα ή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ίσως μονόδρομο. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να λάβετε υπόψη σας τη φυσικοθεραπεία εάν προετοιμάζεστε για χειρουργική επέμβαση ή αν αναρρώνετε από αυτήν, καθώς προωθεί την ταχύτερη επούλωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Η γενική φυσική σας υγεία και το επίπεδο φυσικής κατάστασης μπορούν επίσης να υποδείξουν πότε πρέπει να αναζητήσετε φυσικοθεραπεία. Για παράδειγμα, εάν ξεκινάτε ένα νέο πρόγραμμα προπόνησης ή έχετε πρόσφατα βιώσει αλλαγές στην ισορροπία ή την κινητικότητά σας, ένας φυσικοθεραπευτής του κέντρου φυσικοθεραπείας Physio-Activity μπορεί να σας δώσει καθοδήγηση για την πρόληψη τραυματισμών και τη βελτίωση της σωματικής απόδοσης.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί η φυσικοθεραπεία να βοηθήσει με θέματα ψυχικής υγείας;”

Η φυσικοθεραπεία στοχεύει πρωτίστως σε σωματικές παθήσεις, μπορεί όμως έμμεσα να βελτιώσει την ψυχική υγεία μειώνοντας τον πόνο, βελτιώνοντας τη σωματική λειτουργικότητα και προάγοντας τη γενική ευεξία, ανακουφίζοντας έτσι δυνητικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας;”

Η φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται στη βελτίωση της κίνησης, της κινητικότητας και της διαχείρισης του πόνου, ενώ η εργοθεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες, ιδίως εκείνες που είναι απαραίτητες για την ανεξάρτητη διαβίωση και εργασία.

Μπορώ να επιλέξω το δικό μου φυσικοθεραπευτή ή αποφασίζει ο γιατρός μου;”

Ναι, μπορείτε να επιλέξετε τον φυσιοθεραπευτή σας. Ενώ ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει έναν θεραπευτή, η τελική απόφαση είναι δική σας αρκεί να είστε σίγουροι ότι ο φυσικοθεραπευτής ασχολείται με τα χέρια και κινησιοθεραπευτικά και δεν σας βάζει μόνο μηχανήματα μικρής έως καθόλου αποτελεσματικότητας. Είναι ζωτικής σημασίας να επιλέξετε έναν επαγγελματία με τον οποίο αισθάνεστε άνετα και εμπιστεύεστε τις γνώσεις του.

Συμπερασματικά

Εν κατακλείδι, η φυσικοθεραπεία είναι ένα αναπόσπαστο επάγγελμα υγείας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών για την ανακούφιση του πόνου, τη βελτίωση της κινητικότητας και την αποκατάσταση της σωματικής λειτουργικότητας.

Η κατανόηση αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της συμβολής του στην υγεία και την ευημερία.

Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή ενός σωστού και έμπειρου φυσικοθεραπευτή συγκρίνοντας τον με άλλους  από φίλους ή γνωστούς σας ως προς την εφαρμογή των τεχνικών που εφαρμόζει στους ασθενείς.